Jako firma dbająca o zdrowie, zawsze stawiamy na czystość, higienę i bezpieczeństwo jako nasze najważniejsze priorytety. W normalnych warunkach nasze procesy czyszczenia i odkażania są dokładne i przekraczają standardy. Oprócz naszych standardowych procedur odkażania, obecnie podejmujemy następujące środki ostrożności, aby zapewnić naszym pracownikom i klientom bezpieczeństwo:
Zalecane wytyczne dotyczące dystansu społecznego obowiązują w praktyce dla wszystkich członków zespołu.
Zdrowie i dobre samopoczucie członków naszego zespołu jest codziennie oceniane za pomocą bezdotykowych termometrów, aby upewnić się, że żaden członek zespołu nie ma gorączki.
Wszyscy członkowie zespołu używają środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice i maski.
Wiele razy dziennie wycieramy często dotykane powierzchnie i urządzenia we wszystkich obszarach.